Wait for it

Anasayfa > Değişime katıl

Şimdi değişime katılma zamanı

İletişim profesyonelleri veya ajansları olarak kendiniz değişirken herkesi değişmeye çağırın.
Bu hikayenin yazarları bizleriz, yeni bir bölüm yazmak için bize katılın.

Kampanyanızın dijital çöplerini azaltın.

Internet yılda 900 milyon ton CO2 üretiyor ve dijital çöplerimiz elektrik tüketmeye devam ediyor. Spam yapmayın!

 

Dijital toplantılarda kameralarınızı kapatın.

Görüntü, dijital aramalardaki enerji tüketiminin %96’sından sorumlu. Bir saatlik görüntülü görüşme 150 ile 1000 g. CO2 salımına sebep oluyor. Bir başka deyişle bir saatlik görüşme bir ampulün 2 gün boyunca yanmasına eşdeğer.

Prodüksiyon süreçlerinizden ve toplantılarınızdan tek kullanımlık plastik ürünleri çıkarın.

Birleşmiş Milletler verilerine göre bugüne dek ürettiğimiz plastiklerin sadece %9’unu geri dönüştürebildik.

Hem kendi web siteniz hem de müşterileriniz için hazırladığınız sitelerde ekodost servis sağlayıcıları tercih edin.

Web servis sağlayıcılarının oluşturduğ kirlilik 2025 yılında havayolu şirketlerininkine eş oranlara ulaşabilir. Şu anda dünyadaki karbon emisyonunun %2’sini oluşturuyor.

Ofislerinizde ve pazarlama sunumlarınızda kağıt kullanmayın.

Kağıt ve karton, belediye atıklarının büyük kısmını oluşturuyor ve üretim süreçleri çok ciddi kirlilik yaratırken önemli ölçüde biyoçeşitlilik kaybına da sebebiyet veriyor.

İş yerinizde enerji verimliliği sağlayan iklimlendirme sistemlerini kullanın.

Tüketici sektörleri küresel sera gazı emisyonlarının %7’sinden ve enerji tüketiminin %20’sinden sorumlu. Bu enerjinin %40’ı ise binaların iklimlendirmesi için kullanılıyor.

Etkinlik dekorlarınızda balon kullanmayın.

Balonlar muhtemelen tek kullanımlık plastik ürünlerin arasında en gereksiz kirleticiler. Sayısız tür için tehlikeliler ve yüzlerce kilometre öteye uçarak en uzak yerleri bile kirletebilirler.

Ekibinizin sürdürülebilir ulaşım yöntemleri kullanmasını teşvik edin.

Karayolu taşımacılığı sera gazı emisyonlarının %12’sini oluşturuyor. Bunun yarıdan fazlasını yolcu taşımacılığı oluşturuyor. Bu oranları düşürmeye destek verin, ekibiniz arasında bisiklet kullanımı veya araç paylaşımını teşvik edin.

Kendinizin ve kampanyalarınızın karbon ayak izini azaltın.

Bir kampanyanın ayak izi tüm değer zincirini (tedarikçiler, kendi süreçleriniz ve müşterilerinizin süreçleri) kapsar. Tedarikçi ve müşterilerinizin ayak izlerini azaltmak için değerlerinizi paylaşan paydaşlar seçin.

Ajansınızın 2030'de karbon nötr olacağını taahhhüt edin.

Ne yapsanız yapın emisyon salımınız olacaktır. Elektrik tüketimi, ısıtma, soğutma, lojistik ve seyahatlerinizin tümü karbon ayak izinizi artırır. Bu needenle şirketiniz iklim krizi ile savaşa önemli bir katkıda bulunabilir. Şirketinizin performansını çevreye olan etkinizi azaltarak artırın ve rekabette öne çıkın.

Tüm Sosyal Medya Setini İndirin

Bu dünya için anlam ifade eden bir kampanyanın parçası olun ve ajansınızın görünürlüğünü artırın. İklim Krizi’nin dünyanın her yerini farklı etkilediğini biliyoruz, bu nedenle kampanya çağrılarının yerelleştirilmesini önemsiyoruz. Bu nedenle çağrıları paydaşlarınızla uyumlu hale getirmenizi teşvik ediyoruz.